Regulamin promocji

 

REGULAMIN PROMOCJI „Projekt za 500 zł”

 

 

 

REGULAMIN PROMOCJI „Projekt za 500 zł”

§ 1

Niniejszy regulamin określa warunki na jakich odbywa się promocja „Projekt za 500 zł”

organizowanego przez F.H.U. Wektor w Żorach. Przedmiotem promocji jest wykonanie

aranżacji projektowej za kwotę 500 zł.

§ 2

Promocja jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w siedzibie F.H.U

WEKTOR.

§ 3

Promocja odbywa się w dniach od 16.01.2023 do 28.02.2023.

§ 4

Z promocji skorzystać może osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

 Jest osobą pełnoletnią i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

 W dniach 16.01.2023 do 28.02.2023 po wcześniejszej konsultacji z projektantem

podpisze umowę na zlecenie wykonania aranżacji projektowej przez F.H.U. WEKTOR,

oraz wpłaci kwotę umowną 500 zł brutto w formie gotówkowej lub kartą w oddziale

F.H.U. Wektor lub przelewem na konto nr 62 1020 2472 0000 6302 0137 6243 z

dopiskiem „Usługa projektowa”.

 Teren inwestycji znajduje się w zasięgu do 25 km od siedziby F.H.U. Wektor tj.

44-240 Żory, ul. Pszczyńska 52b. Możliwość realizacji usługi w dalszym obrębie niż 25

km od siedziby firmy istnieje po wpłacie na poczet dodatkowych kosztów

eksploatacyjnych o których informuje projektant.

§ 5

Administratorem danych osobowych uczestników Promocji jest Organizator. Dane osobowe

będą przetwarzane w celu realizacji Promocji .

§ 6

Kwota 500 zł za wykonanie usługi projektowej jest kwotą bezzwrotną.

§ 7

Termin realizacji usługi projektowej jest uzgadniany z projektantem.

§ 8

Szczegóły dotyczące realizacji wykonania projektu znajdują się w Zleceniu na wykonanie

aranżacji projektowej w ramach promocji „Projekt za 500 zł” do którego podpisania

Zamawiający są zobowiązani.

§ 9

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie

Masz zapytanie dotyczące produktów i usług

ZAPYTAJ

 

Firma WEKTOR powstała w 2004 r. jako podmiot świadczący usługi brukarskie. Od początku priorytetem naszej firmy była wysoka jakość oraz rzetelność świadczonych usług.

Kontakt

Pszczyńska 52 B

44-240 Żory.

Polska

+48 32 46 98 037

biuro@fhu-wektor.pl

© Copyright Wektor 2021. Realizacja HENSTUDIO.EU

Praca

PROFESJONALNIE POUKŁADANE

FAQ's

Pszczyńska 52 B

44-240 Żory

+48 32 469 80 37

biuro@fhu-wektor.pl